Preskoči na vsebino


Pogovori z ...

P. Silvo Šinkovec je pripravil različne intervjuje. Nekatere lahko preberete:

 

Pogovor z dr. Jankom Kosom, Vzgoja št. 83, september 2019

Dr. Janko Kos, ki je že leta 1977 postal dopisni član SAZU, je izjemen ustvarjalec. Napisal je veliko knjig, člankov, monografij, urejal revije, zbirke, zbornike. Vse življenje se ukvarja z literaturo, besedo, jezikom. Z duhom, ki ga besede nosijo bralcu. Ukvarjal se je s filozofijo (Oris filozofije, 1967, 1970 – 2. izdaja). Je velik poznavalec slovenske in svetovne književnosti. Poznavalec velikih duhov človeštva. Hkrati pa ima o stvareh in vprašanjih človeka svoje mnenje, svoje stališče. Zato je uspešen interpret pisane besede in interpret časa, dogodkov. Ne samo diagnostik sodobne krize zahodne civilizacije, ampak tudi iskalec osnov za obrat iz krize. Pogovor z njim je izjemno zanimiv. Z veseljem ga 28. septembra 2019 pričakujemo na Ponikvi, kjer nas bo nagovoril na Slomškovem dnevu.

Pogovor z Alojzem Kovšco, Vzgoja št. 82, junij 2019

Predsednik Državnega sveta g. Alojz Kovšca je bil 16. maja 2019 na Navju ob deklici Rastoče knjige. Državni svet (DS) je pokrovitelj projekta Rastoča knjiga, zato je vsako leto, ko deklica 'zraste' za 2 cm z novo mislijo enega od slovenskih literarnih ustvarjalcev, predsednik DS prisoten na tem dogodku. Na Navju sva z g. Kovšco načela pogovor o pomenu narodne identitete, narodne zavesti ter o pomenu knjige pri oblikovanju naše istovetnosti.

Pogovor z dr. Milčkom Komeljem, Vzgoja št. 80, december 2018

Z dr. Milčkom Komeljem smo pričeli sodelovati leta 2003, torej kmalu po začetku izhajanja naše revije. Zamisel, da revija Vzgoja uči bralca 'brati' umetniško delo, se je tako uresničevala s pomočjo akademika, ki je letos dopolnil 70 let življenja. Najbrž si res ne bi mogli izbrati boljših besed, kot je 'življenje z umetnostjo'; to so namreč zapisali v naslovu knjige, ki je izšla ob njegovem jubileju. Umetnost nas vodi v svet lepote in idej, razmišljanja in pripovedovanja preko podob. Hvaležni smo dr. Komelju za številne članke, ki jih s svojo pronicljivostjo piše za naše bralce. Ob njegovem in našem jubileju je nastal tudi ta pogovor.

Pogovor z Anico Horvat, Vzgoja št. 79, september 2018

Anica Horvat se je tudi letos udeležila duhovnih vaj. Upokojena učiteljica, mama, žena, učiteljica verouka, prostovoljka. Še bi lahko naštevali. Vsa leta poznanstva nas spremljajo njene pesmi. Izvirne, globoke, duhovne. Anica je žena, ki ve, kako se živi v različnosti, v šoli in doma. Kljub nelahkim življenjskim okoliščinam nosi v sebi vedrino duha, spokojnost srca, živost pogleda, živahnost v odnosu. In rada ima besedo. Neprecenljiv pa je pogled nanjo, ko tiho sedi v kapeli in je zazrta daleč, v srce, v notranji dialog. V skrivnost, nad katero se sklanja ali ki se ji razkriva. Anica ve za prostor svetosti.

Pogovor z Dragico Motik, Vzgoja št. 78, junij 2018

Gospe Dragice Motik se spomnim z Bleda, ko je vodila seminar za učitelje slovenskega jezika po svetu. Njenega imena se spomnim iz kataloga stalnega strokovnega izpopolnjevanja, saj je bila voditeljica različnih seminarjev. Kdaj pa kdaj sva se zjutraj srečala ob cerkvi sv. Jožefa na Poljanah, ko je hitela v službo. Bolje sem jo spoznal, ko se je borila z boleznijo in iskala moč v težkem življenjskem obdobju. Vedno je bila polna elana, zagona, idej, pozorna in spoštljiva do ljudi. Tudi sedaj, ko je v pokoju, ne odneha, še naprej se uči, išče in pomaga drugim.

 Pogovor z Ljudmilo Novak, Vzgoja št. 75, september 2017

Z go. Ljudmilo Novak sva se srečala na Kongresnem trgu, ob odprtju spomenika, posvečenega slovenski spravi in vsem umrlim v različnih vojnah. Vsaka vojna za seboj pusti opustošenje, je poseben čas, ko si ljudje dovolimo marsikaj, česar si sicer ne bi. Vojna je delo zla, je zlo delo. Kako hitro se poberemo po takem opustošenju, pa je izraz duhovne moči neke družbe. Želim si, da bi se naš narod še naprej uspešno pobiral po groznem razdejanju, ki ga je pustila zadnja vojna. Prihodnost je v sodelovanju. V tej perspektivi sem pričel pogovor z našo sogovornico, ki jo dobro poznamo: ga. Ljudmila Novak je učiteljica, profesorica, županja, evropska poslanka, več mandatov poslanka v državnem zboru, predsednica stranke, medijska osebnost, sedaj pa tudi kandidatka za predsednico Republike Slovenije. Prava sogovornica za pogovor o domovini.

Pogovor z mag. Marijano Kolenko, Vzgoja št. 74, junij 2017

Mag. Marijana Kolenko je ravnateljica OŠ Lava v Celju. Zaključuje dvanajsto leto vodenja šole, ki ji še vedno predstavlja velik izziv, ne glede na to, da se v zadnjih letih srečujemo s številnimi omejitvami, ovirami, težavami tako na vsebinskem kot na drugih področjih vzgoje in izobraževanja. Kot ravnateljica je vpeta v razvoj številnih področij družbeno odgovornega delovanja v Celju: kulture, sociale, humanitarnosti, izobraževanja odraslih, ki pomagajo izboljševati okolje. Dejavna je na številnih področjih, da bi spreminjala stvari ter svoje znanje in izkušnje prenašala na mlade.

Pogovor z dr. Matejem Tuškom, Vzgoja št. 73, marec 2017

Dr. Matej Tušak je profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, predstojnik Katedre za psihologijo športa, predava 10 predmetov, samostojno in kot soavtor je izdal vrsto knjig, napisal številne članke. Včasih ga vidimo na televiziji, ko komentira športne dosežke. Poleg tega spremlja mnoge naše vrhunske športnike na njihovi karierni poti. Srečala sva se na dveh posvetih, ko je predaval o motivaciji: na Brdu pri Kranju, kjer je nagovoril ambasadorje etike in vrednot po vrtcih in šolah, ter v Črenšovcih na mednarodnem posvetu »Kako se avtonomno odzivati na socialno in čustveno neprilagojenost učencev in ohraniti notranje ravnovesje«.

Okrogla miza: Kako ustvariti etično gospodarstvo, Vzgoja št. 70, junij 2016

Gibanje Svetovni etos Slovenija je v knjižnici Otona Župančiča 3. maja 2016 pripravilo okroglo mizo z naslovom Kako ustvariti etično gospodarstvo, na kateri so sodelovali: Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame; Ivo Boscarol, ustanovitelj, lastnik in direktor mednarodno uspešnega podjetja Pipistrel; izr. prof. dr. Branko Korže z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani; ga. Metka Penko Natlačen, samostojna pravna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije, in p. Silvo Šinkovec, član gibanja Svetovni etos Slovenija in urednik revije Vzgoja. Moderator je bil prof. dr. Marko Pavliha.

Pogovor z dr. Miroslavom Mozetičem, Vzgoja št. 68, december 2015

Izhodišče pogovora je bil posvet o soglasju o temeljnih vrednotah za prihodnost Slovenije, ki je potekal 20. oktobra 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležilo se ga je 18 predavateljev in 4 gostje na okrogli mizi. Posvet je organiziralo gibanje Svetovni etos Slovenija. Med gosti na okrogli mizi je bil tudi predsednik Ustavnega sodišča RS, dr. Miroslav Mozetič, zato smo ga prosili za pogovor za tokratno številko naše revije, v kateri predstavljamo nekaj prispevkov s tega posveta.

Pogovor z Janezom Potočnikom, Vzgoja št. 61, marec 2014

Janez Potočnik je močno stopil v zavest slovenske javnosti ob pogajanjih Slovenije z EU. Takrat je postal znan doma in v Evropi; kmalu je našel svoje mesto kot komisar v procesu širjenja EU ter v skrbi za razvoj znanosti in raziskovalne dejavnosti. V zadnjem mandatu si je kot komisar za okolje močno prizadeval, ne brez uspehov, za uveljavljanje filozofije trajnostnega razvoja. Za pogovor smo ga ujeli malo pred novimi evropskimi volitvami. Če kdo, je on verjel v Evropo in še vedno verjame vanjo, postal je evropski državljan in si močno prizadeva, da bi se v tej skupni domovini vsi dobro počutili, bili spoštovani in jo skupaj skrbno gradili.

Pogovor z dr. Janekom Muskom, Vzgoja št. 60, december 2013

Ko smo se na uredništvu odločili, da tokratni pogovor naredimo z dr. Janekom Muskom, mi je na misel prišla primerjava s Kohlbergom. Ko je L. Kohlberg v ZDA v petdesetih letih napisal doktorsko disertacijo o moralnem razvoju, je pet let iskal založnika, pa ga ni mogel najti. Etika za nikogar ni bila zanimiva. Ko je končno publiciral svoje delo in se še naprej posvečal raziskovanju moralnega razvoja, se je sprožil val raziskav in debat, veliko šolskih programov in del na to temo, Kohlbergovo ime pa je svetovno znano. Gospod Musek se že desetletja ukvarja z raziskovanjem vrednot, pa njegovo znanje kar ni moglo priti v šolski prostor. Ni bilo prostora za sistematično razmišljanje o vrednotah. Sedaj se sadovi vztrajnega dela kažejo tudi v šoli. Končno. Janek Musek je eruptivni raziskovalec in pisec strokovne literature, njegova posebnost so vrednote in simbolizem. Veseli smo, da se je takoj odzval povabilu naše revije in rad sodeloval z nami pri nastajanju tega intervjuja, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

Pogovor z dr. Jožetom Krašovcem, junij 2007

Dr. Jože Krašovec je gotovo med največjimi slovenskimi intelektualci. Rojen je bil 20. aprila 1944 v Sodni vasi blizu Podčetrtka. Teologijo je študiral v Ljubljani in v Jeruzalemu. Leta 1976 je doktoriral na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu. Leta 1982 je doktoriral iz filozofije, tokrat na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu. Leta 1986 je zaključil v Parizu dvojni doktorat in sicer iz zgodovine religij in religijske antropologije na Sorboni ter iz teoloških študij na Katoliškem inštitutu. Vse tri doktorske disertacije so bile izdane v več jezikih. Od leta 1976 predava na Teološki fakulteti v Ljubljani, od 1992 kot redni profesor. Od leta 1995 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Napisal je več kot 300 monografskih študij ter člankov, ki so bili objavljeni v raznih jezikih. Med njegovimi najbolj pomembnimi deli, tudi v slovenščini, je Nagrada, kazen in odpuščanje €“ mišljenje in verovanje starega Izraela v luči grških in sodobnih pogledov (izdala Založba Slovenske akademije znanosti in umetnosti). Med najbolj zahtevnimi projekti pa je vsekakor koordinacija slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma. Veseli smo, da si je ob obilici dela v času intenzivne priprave na svetovni biblični kongres vzel čas tudi za pogovor z nami.

Pogovor s Tonyijem Shallcrossom, julij 2006

Tony Shallcross, vodja mednarodnega izobraževanja, akademski učitelj in raziskovalec na Inštitutu za izobraževanje na univerzi Manchester Metropolitan University (Velika Britanija), kjer raziskuje povezave med razvojem celostne in okoljske vzgoje oziroma vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj. Počuti se kot globalni državljan, ki s čim manjšim vplivom na okolje in ljudi poskuša živeti v sožitju z naravo.

Pogovor z dr. Milanom Zverom, december 2005

V kabinetu ministra Zvera se je razvil zanimiv pogovor. Ena od stvari, ki mu je na tem delovnem mestu prinesla največ veselja, je bil obisk invalidnih otrok, ki so mu pokazali, da je s pomočjo truda in dobrega dela učiteljev mogoče veliko doseči. Povedal mi je, kako se je pogovarjal z otrokom, ki ne more govoriti, sliši pa dobro. Pogovarjala sta se tako, da mu je otrok odgovarjal preko zapisa na računalnik. Ganilo ga je, kako se ti otroci trudijo, koliko jim pomeni življenje in kaj vse lahko storijo učitelji, da razvijajo sposobnosti, ki jih ti mladi lahko uporabijo. In to je ključnega pomena za življenje. Na kateri točki se srečamo in smo drug drugemu človek, v pomoč in spodbudo.

Pogovor z dr. Martienom Kooymanom, Vzgoja št. 14, junij 2002

Dr. Martien Kooyman je psihiater na Nizozemskem. Po končanem študiju medicine v Leidnu je dve leti in pol delal kot zdravnik v psihiatrični bolnišnici v Afriki, v Ugandi. Tam se je soočal z zasvojenostjo z alkoholom, enemu od pogostejših vzrokov za sprejem v to psihiatrično bolnišnico. Po vrnitvi na Nizozemsko je nadaljeval z usposabljanjem za psihiatra ter vodil programe za zdravljenje odvisnikov od drog. Sedaj je trener za terapevte in skrbi za povezovanje psihoterapije in skupinske terapije na področju zdravljenja odvisnosti od drog.

Pogovor z Robertom Carneirom, Vzgoja št. 7, oktober 2000

Dr. Roberto Carneiro je profesor kulturologije na katoliški univerzi v Lizboni na Portugalskem. Je predsednik raziskovalnega središča Forum. Bil je minister za šolstvo in član UNESCO-ve komisije za pripravo dokumenta za šolstvo Učenje: skriti zaklad in direktor televizije. Preko mednarodnih organizacij sodeluje v mirovnem procesu na Balkanu.

Pogovor z dr. Pavlom Zgago, Vzgoja št. 3, oktober 1999

Spoštovani gospod minister dr. Pavel Zgaga, začenjate novo delo. Ob tej priložnosti bi vam radi zastavili nekaj vprašanj.

Pogovor z nadškofom Giuseppejem Pittauom, 30. maj 1999

V nedeljo, 30. maja sem pod čudovito češnjo na vrtu jezuitskega novicijata v Mariboru sedel z odličnim gostom iz Vatikana, nadškofom Giuseppejem Pittauom. Najprej sva poskusila sveže sadeže. Gost je priznal, da jih že lep čas ni zobal kar tako, z drevesa. Potem se je razvil pogovor. Ker ga nisva uspela končati pred kosilom, sva pogovor nadaljevala kar v avtomobilu, na povratku v Ljubljano. V prejšnji številki Družine ste lahko brali, da je Giuseppeja Pittaua v Slovenijo povabilo Društvo katoliških pedagogov Slovenije ob praznovanju deset letnice. Odlični gost je 11.julija 1998, z imenovanjem papeža Janeza Pavla II, postal tajnik Kongregacije za katoliško vzgojo pri Svetem sedežu. Vprašanja za pogovor so se ponujala kar sama.

 Print Friendly and PDF