Preskoči na vsebino


Pretekle izvedbe: ŠOLA ZA STARŠE

2017: Osnovna šola Črenšovci (3 srečanja; tema: Kultura spoštovanja; teme srečanj: Temeljna matrica življenja: občutek lastne vrednosti; Starši in otroci: soodvisnost, svoboda in sodelovanje; Spodbujanje razvoja samospoštovanja - izziv za družino in šolo: šola življenja v skupnosti; voditelj: p. Silvo Šinkovec)

2012 – 2013: Osnovna šola Žužemberk (1 srečanje; tema: Spolna vzgoja otrok; voditeljica: Ula Hribar Babinski; koordinatorica: Jerneja Burja)

2011 - 2012: Osnovna šola Žužemberk (2 srečanja; tema: Spodbujanje celostnega razvoja otrok; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2011 - 2012: Biotehniški center Naklo, Srednja šola (3 srečanja; tema: Mladostniško obdobje in starši; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2010 - 2011: Botehniški center Naklo, Srednja šola (3 srečanja; tema: Inteligentna čustva; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2010 - 2011: Osnovna šola Žužemberk (2 srečanja; tema: Inteligentna čustva in vloga očeta pri vzgoji; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2010 - 2011: Osnovna šola in vrtec Križe - Tržič (6 srečanj; tema: Inteligentna čustva: voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2010 - 2011: Osnovna šola in vrtec Bistrica - Tržič (6 srečanj; tema: Inteligentna čustva; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2010 - 2011: Duhovno središče svetega Jožefa - Ljubljana (6 srečanj; tema: Samozavest in samospoštovanje; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: YHD - Ljubljana (3 srečanja; tema: Inteligentna čustva; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Župnija Videm ob Savi - Krško (3 srečanja; tema: Očka, moj oče; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Župnija Šentvid pri Stični - Stična (6 srečanj; tema: Očka, moj oče; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Župnija Šempeter pri Gorici - Nova Gorica (3 srečanja; tema: Inteligentna čustva; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Župnija Prečna - Novo mesto (6 srečanj; tema: Očka, moj oče; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Ustvarjalno središče Abram - Pedrovo nad Branikom (3 srečanja; tema: Inteligentna čustva II.; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Osnovna šola Tržič - Tržič (5 srečanj; tema: Samozavest in samospoštovanje; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Osnovna šola Križe - Tržič (6 srečanj; tema: Samozavest in samospoštovanje; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Osnovna šola Bistrica - Tržič (6 srečanj; tema: Samozavest in samospoštovanje; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Škofijska klasična gimnazija - Ljubljana (6 srečanj; tema: Očka, moj oče; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Duhovno središče svetega Jožefa - Ljubljana (6 srečanj; tema: Očka, moj oče; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Ustvarjalno središče Abram - Pedrovo nad Branikom (3 srečanja; tema: Inteligentna čustva I. ; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2009 - 2010: Biotehniški center Naklo - Srednja šola (3 srečanja; teme: Kako ravnati z jezo?; Strah in tesnoba; Depresija; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: Župnija sv. Peter - Ljubljana (3 srečanja; teme: Kaj jemlje moč in zagon mladostnikom?; Področja, ki vplivajo na razvoj samozavesti; Kaj lahko naredi mladostnik in kaj lahko naredijo starši za osebnostni razvoj?; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: Župnija Videm ob Savi - Krško (3 srečanja; tema: Samozavest in samospoštovanje; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: Župnija Šentvid pri Stični (6 srečanj; tema: Čustveno opismenjevanje; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal, univ. dipl. ped. in psih.; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: Župnija Prečna (6 srečanj; tema: Čustveno opismenjevanje; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal, univ. dipl. ped. in psih.; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: OŠ Žužemberk (5 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: DSJ II. (6 srečanj; tema: Čustveno opismenjevenje; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal, univ. dipl. ped. in psih.; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: ŠKG (6 srečanj; tema: Čustveno opismenjevenje; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal, univ. dipl. ped. in psih.; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: Biotehniški center Naklo - Srednja šola (tri srečanja; teme: Dobra vzgoja; Kratki stiki v sporazumevanju; Mladostnik v stiski; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2007 - 2008: Župnija Šentvid pri Stični (6 srečanj; tema: Inteligentna čustva; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal, univ. dipl. ped. in psih.; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: Biotehniški center Naklo - Srednja šola 3 srečanja; teme: Kaj jemlje moč in zagon mladostnikom?; Področja, ki vplivajo na razvoj samozavesti; Kaj lahko mladostnik naredi sam zase in kaj lahko naredijo zase starši?; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2007 - 2008: Župnija Prečna (6 srečanj; tema: Inteligentna čustva; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal, univ. dipl. ped. in psih.; koordinatorica: Jerneja Burja)

2007 - 2008: ŠKG (6 srečanj; tema: Inteligentna čustva; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal, univ. dipl. ped. in psih.; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: OŠ Janka Kersnika - Brdo pri Lukovici (6 srečanj; tema: Inteligentna čustva; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2008 - 2009: DSJ II. (6 srečanj; tema: Inteligentna čustva; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: Župnija Šentvid pri Stični - Stična (4 srečanja; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: Župnija Dolsko pri Ljubljani (4 srečanja; tema: Spodbujanje razvoja samozavest; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: Župnija Preserje - Kamnik pod Krimom (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: Župnija Prečna - Novo mesto (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavest; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: Osnovna šola Železniki - LAS (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: DSJ II. - Ljubljana (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: DSJ I. - Ljubljana (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2006 - 2007: Župnija Ljubljana - Polje (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samozavesti; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Polona Knific; koordinatorica: Jerneja Burja)

2005 - 2006: Župnija Preserje - Kamnik pod Krimom (7 srečanj; tema: Vzgoja za celostni razvoj; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2005 - 2006: DSJ II. - Ljubljana (8 srečanj; tema: Spodbujanje razvoja samospoštovanja in samozavesti; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2005 - 2006: Župnija Prečna - Novo mesto (8 srečanj; tema: Vzgoja za celostni razvoj; voditelja: p. Silvo Šinkovec in Dušan Jamšek; koordinatorica: Jerneja Burja)

2005 - 2006: Župnija Moravče (8 srečanj; tema: Vzgoja za celostni razvoj: voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2005 - 2006: Župnija Grosuplje; (8 srečanj; tema: Vzgoja za celostni razvoj; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2005 - 2006: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; tema: Vzgoja za celostni razvoj; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinator: Klemen Jevnikar)

2005 - 2006: Župnija Dolsko (4 srečanja; tema: Vzgoja za celostni razvoj; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2004 - 2005: Župnija Prečna - Novo mesto (8 srečanj; tema: Otroci so tega vredni; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2004 - 2005: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; tema: Otroci so tega vredni; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinator: Klemen Jevnikar)

2004 - 2005: Župnija Stična (8 srečanj; tema: Otroci so tega vredni; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2004 - 2005: Župnija Grosuplje (8 srečanj; tema: Otroci so tega vredni; voditelj: p. Silvo Šinkovec; koordinatorica: Jerneja Burja)

2003 - 2004: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; 12 preprostih skrivnosti do sreče (avtor Glenn van Ekeren); Teme: Velikodušnost; Upanje; Prijaznost in prijateljstvo; Empatija in ljubezen; Odpuščanje; Srejemanje in razumevaje; Spodbujanje in dobro sporazumevanje; Hvaležnost; Voditelj: p. Silvo Šinkovec; Koordinator: Klemen Jevnikar)

2002 - 2003: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; tema: Razvijanje otrokovega samospoštovanja in samozavesti; voditelj: p. Silvo Šinkovec)

2002 - 2003: Župnija Ježica Ljubljana (8 srečanj; tema: Razvijanje otrokovega samospoštovanja in samozavesti; voditelj: p. Silvo Šinkovec)

2001 - 2002: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; teme: Problemi, ki jih sodobni mediji prinašajo družini; Raznolikost vpliva medijev; Cilji in vprašanja medijskega opismenjevanja; Osebnost in mediji - motivacije; Ko nas reklame zasujejo - etičnost oglaševanja; Sodobne oblike zasvojenosti: internet; Dobre in zdrave navade; Samostojna in pokončna osebnost; voditelj: p. Silvo Šinkovec; Koordinatorica: Erika Čajko)

2001 - 2002; LAS: za OŠ Škofje Loke (8 srečanj; teme: Problemi, ki jih sodobni mediji prinašajo družini; Raznolikost vpliva medijev; Cilji in vprašanja medijskega opismenjevanja; Osebnost in mediji - motivacije; Ko nas reklame zasujejo - etičnost oglaševanja; Sodobne oblike zasvojenosti: internet; Dobre in zdrave navade; Samostojna in pokončna osebnost; voditelj: p. Silvo Šinkovec; Koordinatorica: Erika Čajko)

2000 - 2001: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; teme: Biti vzgojitelj: poslanstvo, veselje in odgovornost (p. Silvo Šinkovec); Mladostna doba (p. Silvo Šinkovec); Tipi osebnosti in primerne vzpodbude pri učenju (p. Silvo Šinkovec); Komunikacija v letih odraščanja (p. Silvo Šinkovec); Kdaj preneha odgovornost staršev do otrok? (p. Silvo Šinkovec); Zasvojenost: vzroki in preventiva (Zvone Horvat Žnidaršič); Hoja v dvoje (p. Silvo Šinkovec) in motnje hranjenja (Jana Zidar); Načrtovanje poletja (p. Silvo Šinkovec).

1999 - 2000: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; tema: Otroci so vredni najboljšega; voditelj: p. Silvo Šinkovec)

1998 - 1999: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (8 srečanj; teme: Vzgoja danes: cilji in težave (p. Silvo Šinkovec); Stopnje razvoja osebnosti (p. Silvo Šinkovec); Prehodi: iz osnovne v srednjo šolo v novo življenjsko okolje(Jože Plut); Mladi in mediji (Pavle Šijanec); Tipi družin (p. Silvo Šinkovec); Ko ljubezni se jezik zatika (Mirjam Kranjc); Zasvojenost z mamili (Bogdan Polajnar); Pomen vrednot pri vzgoji (p. Silvo Šinkovec).

1997 - 1998: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (6 srečanj; teme: Izbira poklica in duhovni poklic (p. Silvo Šinkovec); Kako mladi in starši doživljajo drug drugega (p. Lojze Markelj); Prehod v novo življenjsko okolje (Jože Plut); Zrela osebnost: samozavest in trdnost (p. Christian Gostečnik); Rast v osebni veri: pokončna drža kristjana (Tone Jamnik); Slaba nagnjenja in grešnost (p. Lojze Cvikl); Hoja v dvoje, spolna vzgoja (Tone Kunstelj); Vzgoja za vrednote (p. Silvo Šinkovec).

1996 - 1997: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (6 srečanj; teme: Verska vzgoja (Silvo Šinkovec); Aktivnosti v prostem času (Silvo Šinkovec); Družina (Stanko Gerjolj); Otrokove pravice in pravice staršev (Jože Mlakar); Ljubezni se jezik zatika (Mirjam Kranjc); Načrtovanje počitnic (Silvo Šinkovec).

1995 - 1996: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana (7 srečanj; teme: Učenje (Silvo Šinkovec); Tipi osebnosti (Silvo Šinkovec); Družina - dve generaciji (Stanko Gerjolj), Droge - zasvojenost Bogdan Polajnar); Mladi in mediji (Pavle Šijanec), Lestvica vrednot (Silvo Šinkovec); Starši (Jože Mlakar).Print Friendly and PDF