Preskoči na vsebino


Mašniško posvečenje
 
DUHOVNIK je z zakramentom svetega reda posvečen, da vodi božje ljudstvo v določeni krščanski skupnosti, da vodi bogoslužja, posebno evharistijo. Duhovnik v moči posvečenja svetega reda podeljuje zakramente razen svetega reda in birme. Na poseben način mu pripada delitev zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja in maševanje. Zakrament svetega reda podeljuje škof s polaganjem rok in posvetilno molitvijo.
Med drugim moli: »Daj, prosimo te, vsemogočni Oče, tem služabnikom dostojanstvo mašništva. Obnovi v njihovih srcih Duha svetosti, od tebe podeljeno službo druge stopnje duhovništva, naj sprejmejo in s svojim zgledom spodbujajo h krepostnemu življenju. Naj bodo skrbni sodelavci škofovskega zbora, da besede veselega oznanila pridejo v vse kraje sveta in da vsi narodi, združeni v Kristusu, postanejo eno samo sveto božje ljudstvo.«
Novo posvečenemu duhovniku škof s sveto krizmo (svetim oljem) mazili dlani z besedami: "Gospod Jezus Kristus, katerega je Oče mazilil s svetim Duhom in močjo, naj te varuje, da posvečuješ božje ljudstvo in Bogu prinašaš žrtve."
Zatem mu izroči pateno (krožniček za hostijo) s kruhom in kelih z vinom in vodo za evharistično daritev z besedami: »Sprejmi dar svetega ljudstva, da ga daruješ Bogu. Umevaj, kar delaš, ravnaj se po tem, kar opravljaš; živi po skrivnosti Gospodovega križa.«
Print Friendly and PDF