Preskoči na vsebino


Jože Trontelj

Dr. Jože Trontelj (1939 - 2013), predsednik SAZU,  je umrl 12. 12. 2013.

Iz uvoda v pogovor z dr. Trontljem za revijo Vzgoja:

"Odpeljal sem se do Akademije znanosti in umetnosti. Sprejel me je mož z blagim nasmehom, bistrega pogleda, jasnih misli, široke razgledanosti, zavzet zdravnik, zahteven znanstvenik, pozoren poslušalec. Človek, ki mu je veliko do tega, da bi ljudje med seboj živeli v dobrih, urejenih in spoštljivih odnosih."

V reviji Vzgoja smo objavili pogovor z dr. Jožetom Trontljem: V šolski vzgoji so potrebne vrednote (Vzgoja, 48, dec. 2010, str 19-23).

V naši reviji Vzgoja smo objavili njegova članka Privzgoja vrenot (Vzgoja, 49, 2011, str. 3-5)

 

in Krik po etičnem (Vzgoja, 60, 2013, str. 4-5).

 

Moralna kriza civilizacije
"Mnogo ljudi je danes prepričanih, da je v ozadjusvetovne gospodarske in ekološke krize moralna kriza civilizacije. V Sloveniji je takih ljudi mordaveč kot drugod. O tem sklepampo nenavadno veliki žeji poetičnem dialogu med Slovenci – tako jo ocenjujejo tudi moji kolegi v Mednarodnem odboru za bioetiko Unesca (IBC). Kriza ugleda vrednot je nedvomno sokriva za marsikaj, kar gre v svetu narobe in celo ogroža civilizacijo. Pri nas je bilo negativnega dogajanja v zadnjih desetletjih veliko in del krivde je mogoče pripisati brezobzirnemu neoliberalizmu, ki mu je opiranje na etiko tuje."
 
Znanost kliče pedagoge
"Človeška sreča je tesno povezana s stanjem etike v družbi. Pravočasne vzgojne spodbude so nepogrešljive za dober odnos do pomembnih etičnih vrednot. Družba, ki želi gojiti blaginjo
in zdravje za vse, pravičnost, poštenje, strpnost, mir in demokracijo, družba, ki želi storiti kar največ za srečo svojih ljudi, mora znatno bolj upoštevati zakonitosti, ki jih odkrivajo vede o
možganih, pedagoška veda in veda o vrednotah. Globalna družba si ne more več privoščiti, da ne bi upoštevala sporočil znanosti o pomenu najboljše možne vzgoje otrok za prihodnost civilizacije. Znanje je dosegljivo, potrebni pa so dodatni vložki truda in sredstev. To je tudi odgovor na vprašanje, zakaj sta prizadevanja ministrstva za izobraževanje sklenila podpreti foruma, kot sta SAZU in predsednik Republike"

 

Print Friendly and PDF