Preskoči na vsebino


POSVET O ŽIVLJENJU IN DELU DR. FRANCA PEDIČKA

MONOGRAFIJA O ŽIVLJENJU IN DELU FRANCA PEDIČKA: Franc Pediček slovenski pedagog, 2013, Ljubljana, Inštitut Franca Pedička, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Založništvo Jutro

V petek, 22. oktobra 2010 je bil v Ljubljani strokovni posvet o življenju in delu dr. Franca Pedička. Uvodni pozdrav je imel nadoškof dr. Anton Stres, sledilo je še drugih 11 razpravljalcev.

Iz vsebine monografije:

Predgovor

I. Pedičkovo berilo

II. Sledi Franca Pedička na strokovnem področju; članki: E. Ašič, A. Stres, H. Požarnik, F. M. Kolenec, A. Žerovnik, M. Žabjek, J. Dežman, J. Ramovš, D. Hozjan, S. Šinkovec, I. Ferberžer, H. Berčič, Z. Jelenc, B. Novak, Z. Perat, J. Mlakar

III. Besedila o Francu Pedičku: T. Bezić, Z. Jelenc, Z. Medveš, J. Ramovš, S. Šinkovec, M. Žabjek

IV. Srečanja in spomini

Iz recenzije: prof. ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Janez Bečaj

VEČ in naročilnica.

 

 

Print Friendly and PDF