Preskoči na vsebino


Odmevi udeležencev na seminarju

ODMEVI NA SEMINAR SAMOSPOŠTOVANJE I., 16. - 18. 2. 2018

"Všeč mi je bila tako tema seminarja, kot izvedba."

"Škoda, da sem seminar obiskal pozno, če bi ga že prej, bi mi bilo znanje v veliko pomoč v mojih prejšnjih odbobjih."

"Naravnala sem svoj notranji kompas."

"Všeč mi je bil tudi duhovni vidik."

"Vedno je človeka strah aktivnega sodelovanja (vaj), vendar vedno se izkaže to za zelo koristno in sproščujoče ter povezovalno v skupini. Pomambna sta teorija in praksa."

"Želela bi si še nadgradnjo tega seminarja."

 

ODMEVI NA SEMINAR SAMOSPOŠTOVANJE II., 12. 2. 2017

"Delavnica mi je bila všeč. Od prve delavnice do sedaj sem opazila, da imam več samozavesti in samospoštovanja. Druga delavnica mi je pomagala odkriti zakaj je tako in najti močne točke, ter kje še lahko delam na sebi. Všeč so mi bile vaje."

"Nevsiljiv, nežen začetek; potem pa tako intenzivno nadaljevanje, da sem 'padla noter'.

"Vsebina delavnice je bila bogata, polna primerov iz življenja, kar mi je bilo še posebej všeč."

"Seminar je bil zelo dobro izveden z željo, predstaviti potrebe človeka, da bi le-ta postal srečen in harmoničen človek. Nek mir je preveval celoten seminar, kar mi je bilo zelo všeč."

"Med seminarjem so mi bile najbolj vešč vaje, ki so podkrepile teoretičen del. Samo vodenje je bilo odlično, sproščeno vzdušje je rzabilo 'uradnost' seminarja. V prvem delu seminarja sem dobila smernice, kako izboljšati samopodobo, z drugim delom pa sem preverila trenutno situacijo." 

________________________________

 

- Všeč mi je sproščenost, primerno število udeležencev v skupini in gradivo, ki smo ga prejeli

- Najbolj pomembno je spoznanje, da je vrednost že v nas samih, le dovoliti si moramo, da jo spoznamo in odkrijemo. Pred seminarjem mi je bila ta misel neznana

- Všeč mi je bilo, ker je bila vsebina predstavljena zelo konkretno in nazorno. Prisotnost humorja je ustvarjala posebno vzdušje

- Želim si svet, v katerem bi sprejemali samega sebe in druge, torej svet, v katerem bi spoštovali sebe in druge

- Veseli me moje spoznanje na seminarju - da je življenje odprta zgodba

- Vsebina seminarja je bila zame nova, zato je bilo zelo zanimivo

- Všeč mi je bilo vse - od vsebin do izvedbe. Najpomembnejše je spoznanje, da je ne glede na pretekle izkušnje vrednost še vedno v človeku samem, le poiskati jo je potrebno. Tovrstni seminarji bi bili zelo koristni za otroške vrtce in šole

- Da je samospoštovanje temelj, na katerem gradimo

- Pomembno mi je spoznanje, da je vrednost v vsakem človeku, ne glede na to, kaj se z njim dogaja ali kako z njim ravnamo

- Všeč mi je bilo delo po skupinah, kar je omogočilo, da smo teorijo podkrepili z dejanskimi primeri iz življenja

- Je darilo sebi

- Človek ima priložnost, da pride v stik sam s sabo in ozavesti svoje mehanizme, vzorce delovanja, ki jih je tako ali drugače osvojil skozi življenje, a se jih niti ne zaveda, četudi so škodljivi odnosom, ki jih ima z bližnjimi

 - Izboljšanje posameznikove samozavesti ugodno vpliva na kvaliteto njegovega življenja in boljše medsebojne odnose

 - Danes se počutim bolj bogata, vredna

 - Je eden najboljših seminarjev za osebno rast

 - Je zelo koristen za vsako osebo

 - Je zanimivo in koristno za vsakdanjo rabo

 - Menim, da so pridobljena znanja dragocena za posameznike, partnerje, starše in učitelje

 - Le z delom na sebi lahko prispevamo k večjemu medsebojnemu razumevanju

 - Odpre razmišljanja, ki prej niso bila del vsakdana

 - Daje jasne usmeritve smisla življenja družine in lastne vloge v teh odnosih

 - Česa takega nisem slišala in prebrala (vsaj ne na enem mestu) €“ zdi se mi zelo koristno

 - Koristen je tako za osebno rast, kot za družino in delo

 - Omogoča izjemen vpogled v svojo resničnost in odnose z drugimi

 - O tej temi vedno premalo vemo, o izvoru naših težav in problemov

 - Je super in pomemben pri prepoznavanju sebe in svojih strahov

 - Pomaga opredeliti problem in pokazati pot rešitve

 - Da odgovore na marsikatera vprašanja

 - Človeku daje eno izmed možnosti, da se ustavi in obogati svoje življenje z novimi spoznanji

 - Je resnično odličen seminar

Print Friendly and PDF