Molitev in meditacija &quot;Če bi se ljudje zavedali, kak&scaron;na moč nam je dana z molitvijo, bi neprenehoma molili.&quot;&nbsp; J. D. PREDSTAVITEV Človek v veliki naglici življenja pogosto izgubi stik sam s seboj in s svojim bistvom. V času, ko smo zasuti z besedami, vtisi, glasbo, podobami ... si zaželimo ti&scaron;ine, lista brez črt, pogovora brez besed. Upočasniti moramo korak življenja in se iz hrupa umakniti v ti&scaron;ino. Toda, ponavadi se moramo &scaron;ele naučiti biti v ti&scaron;ini. Takrat beseda zastane, ker se zavemo skrivnosti življenja. Zdrznemo se ob misli, da Boga ni nikoli nihče videl, da je neskončno drugačen od na&scaron;ih predstav. Takrat je najbolje utihniti, poslu&scaron;ati in se pustiti nagovoriti. Biti aktiven v pasivnosti. Znati sprejemati. Ustaviti se na pragu Ti&scaron;ine, ki razodeva Skrivnost. V vseh verskih tradicijah poznamo različne vrste molitve in meditacije, kot pot k sebi in k Bogu. Na&scaron; tečaj je priložnost za učenje umirjanja, zbranosti in osredotočenosti. Učimo se uporabljati Božjo besedo in ob njej premi&scaron;ljevati. Učimo se uporabiti domi&scaron;ljijo in podobe v molitvi, učimo se ustne molitve in kontemplacije. Spoznavamo &scaron;tiri vrste molitev, ki jih poznamo v kr&scaron;čanstvu: pogovor z Bogom ustna molitev meditacija kontemplacija Poti v notranjost je veliko. Vsak človek hodi svojo duhovno pot. Kdor se je srečal s Svetim pismom, v njem najde poti Besede. Duhovna pot postane osebna izku&scaron;nja, ne samo intelektualna razprava o Bogu. Zato apostol Janez pravi: &quot;Kar je bilo od začetka, kar smo sli&scaron;ali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale na&scaron;e roke, to vam oznanjamo: Besedo življenja. In življenje se je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje, tisto, ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo.&quot; (1 Jn 1,1-2) V &scaron;oli molitve in meditacije se učimo vseh vrst molitev ter osnovne ve&scaron;čine umirjanja in zbranosti. Tečaj ponavadi traja dva ali tri dni. Na nekaterih župnijah smo ga izvedli v petih ali &scaron;estih srečanjih po dve uri. PRED TEBOJ GOSPOD Udeleženci tečajev so pogosto izrazili željo, da bi se &scaron;e srečali in kak&scaron;no vajo ponovili. Iz te želje se je rodil program, ki sedaj poteka vsak ponedeljek v cerkvi sv. Jakoba: Pred Teboj, Gospod. PRIHODNJE IZVEDBE Navodila za udeležence &nbsp; PRETEKLE IZVEDBE &Scaron;ola molitve in meditacije Uvajanje v meditacijo Predavanja in delavnice &nbsp; POVEZANI ČLANKI Prepoznavanje duhovnega poklica, Objavljeno v zborniku SKS, 1999 Notranji dialog: duhovno razločevanje. Predavanje na Nikodemovem večeru, Teolo&scaron;ka fakulteta, 2007. Bog je ljubezen, V: Tisti, ki osrečuje, bo tudi sam srečen, Ma&scaron;a Gedrih; objavljeno v Oni, decembra 2007 Na pragu ti&scaron;ine, spremna beseda knjige: Pridige za leto C, Jo&scaron;ko Tomažič (2006) &quot;Dva tisoč let beremo božjo besedo, da bi spoznali Besedo, po kateri je vse nastalo. Beremo, spet beremo, utihnemo in se prepustimo besedam, da nas vodijo, usmerjajo, prebujajo, navdu&scaron;ijo, odstirajo pomene. Da nas povežejo z Življenjem in Resnico. Osvobajajo nas. Več. DUHOVNA MISEL, Radio Ognji&scaron;če, januar 2011. Skrivnostnost življenja; Uvodnik, Vzgoja 53, marec 2012, leto XIV Molitev bistri misli in napolnjuje duha. Z njeno močjo se povežemo s Svetim Duhom in po njej prejemamo milosti. Molitev je velik dar za člove&scaron;ki rod. Trudimo se vsak dan začutiti Božjo prisotnost v sebi. Pustimo Božjemu toku v nas, da nas presvetli in Božji previdnosti, da nas vodi. Spojimo svoje misli z Božjimi in odprimo srca Bogu s pomočjo molitve. TI&Scaron;INA (Sledi večnosti). Povovor z dr. Miroslavom Gombocem in p. Silvom &Scaron;inkovcem. Govoriti o ti&scaron;ini se zdi paradoks, vseeno veliki misleci iz različnih religij o njej spregovorijo in poudarijo, da je ti&scaron;ina tisti nujni pogoj, brez katerega ni možno stopiti v svet duhovnosti. O tem, kako notranja ti&scaron;ina v človeku samem naredi prostor za Boga, v oddaji, ki jo pripravlja Marko Rozman. Oddaja na radiu RTV SLO: nedelja, 22. marec 2015. &nbsp; https://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/449<![CDATA[ŠOLA MOLITVE IN MEDITACIJE]]>