Seminar za pedaagoške delavceTanatagogika: kultura poslavljanja. Seminar sloni na izrazu dr. Pedička tanatagogika, ki opisuje proces izgubljanja in poslavljanja. Izgube in poslavljanja spremljajo vsakdanji del pedagoškega procesa, zato smo za pedagoške delavce pripravili delavnico o tanatagogiki. "Znak 'tanatogogika' je sestavljen iz dveh starogrških besed: thanatos – umiranje, smrt; korensko pa ugasnitev, in agein – voditi, usmerjati. Nam pomeni znak tanatogogika najprej najširšo pomenskost vodenje otroka, mladostnika, odraslega v primeru prenehanja njegovih storitev, uspehov, razvoja; zatem pa tudi ožjo pomenskost, to je vodenje človeka v in skozi bivanjsko ugašanje ter popolno ugasnitev, to je v in skozi umiranje. Ne pomeni pa ta znak samo vodenja v nekaj, v premagovanje neuspehov in nestorilnosti, temveč tudi vodenje od nečesa, od neuspehov, od porazov, od razvojnih zastojev, od zapletov, od smrti, to je od samouničenja ali suicidalnosti. Tako širok pomenski razpon pripisujemo znaku – tanatogogika!" Franc Pediček, 1992 Nova izvedba Program Info in prijava Povezani članki  http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/747