DoktoratDoktorska disertacija V sredo, 28. 9. 2016 sem na Pedagoški fakulteti v Kopru imel zagovor doktorske disertacije z naslovom VZGOJNI NAČRT V VLOGI SPODBUJANJA CELOSTNEGA RAZVOJA UČENCEV. S tem se zaključuje moje študijsko obdobje. Bogu hvala za to lepo priložnost, za vsa spoznanja in nove izzive, ki se s tem odpirajo. Zahvaljujem se vsem, ki ste mi pri tem delu stali ob strani: mentorju dr. Dejanu Hozjanu, komisiji, Pedagoški fakulteti, sošolcem, Družbi Jezusovi, članom DKPS, prijateljem, vodstvom šol, kjer sem delal raziskavo ... . NOVA KNJIGA: Doktorska disertacija je izšla v knjigi z naslovom VZGOJNI NAČRT V ŠOLI, 28. 3. 2017, Založništvo Jutro. Poročilo na spletni strani Univerze na Primorskem. Fotografije s promocije novih doktorjev na Univerzi na Primorskem. Poročilo v Primorskih novicah.      http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/689