Duhovne vaje&quot;Tebi, romar, je ukazano od nebes, da gleda&scaron;, kar drugim ni dano gledati, da pove&scaron;, kar drugim ni dano povedati. ... Če te vabi luč iz brezdanje globočnine, se mora&scaron; spustiti vanjo brez obotavljanja in brez&nbsp; bojazni, da prinese&scaron; ljudem to luč.&quot; Ivan Cankar, Podobe iz sanj PREDSTAVITEV Duhovne vaje so čas ti&scaron;ine, umiritve, upočasnitve koraka. Človek, ki se ustavi in umiri sreča sebe in Boga. Na duhovnih vajah se učimo moliti: osebna in skupna molitev, vodena meditacija, adoracija. Izbrani odlomki iz Svetega pisma pomagajo odkrivati človekovo resničnost, posameznikove najgloblje in pristne želje. Učimo se umetnosti razločevanja duhov. Udeleženci doživljajo tudi čas božje tolažbe in pomoči. Najdejo pogum, da svoje poslanstvo uresničujejo v vsakdanjem življenju. V ti&scaron;ini in molitvi je Bog &scaron;e posebno blizu in govori srcu. Sv. Ignacij na začetku knjižice Duhovne vaje razloži, kaj so duhovne vaje: &quot;Pod duhovnimi vajami razumemo vsako spra&scaron;evanje (examinar)vesti, meditacijo (premi&scaron;ljevanje), kontemplacijo (zrenje), ustno in miselnomolitev ter druge duhovne dejavnosti, kakor jih bomo razložili pozneje. Kakorso namreč sprehajanje, hoja in tek telesne vaje, tako so duhovne vaje vsakapriprava in naravnavanje (disponer) du&scaron;e, da se re&scaron;i vseh neurejenih nagnjenjin &scaron;ele potem i&scaron;če in najde Božjo voljo in uredi (disposici&oacute;n) svoje življenje, damu bo v zveličanje du&scaron;e.&quot; Torej gre za vaje. Kot na vseh drugih področjih življenje se mora človek vaditi, da napreduje, tako je tudi v duhovnem življenju. Brez vaje ni napredovanja. Ko človek odkrje duhovni svet, kmalu spozna, da je zelo razvejan. Na duhovnem področju ni samo Luč, ni samo Svetloba. Ni samo Dobro in Lepo. Ni samo Svetost. Je tudi tema, zloba, sku&scaron;njava. Zato je temeljnega pomena, da se človek nauči razločevati, od kod prihajajo misli in od kod prihajajo čustva. Sv. Anton Pu&scaron;čavnik (251 - 356), ki velja za začetnika meni&scaron;kega življenja, je v pu&scaron;čavi spoznal, da se moramo naučiti razločevanja duhov. V njegovem življenjepisu (Vita Antoii, avtor je sv. Atanazij) beremo o Antonovih bojih s hudobnimi duhovi ter o tolažbi, ki jo je prejemal sredi pu&scaron;čave od Boga ter o moči svetosti, ki je delovala v njegovem življenju. Tudi sv. Ignacij Lojoski v znamenitem priročniku Duhovne vaje uči umetnosti razločevanja duhov. Papež Franči&scaron;ek pogosto poudarja, da se mora kristjan učiti metode razločevanja duhov. Za vse načine duhovnega življenja velja osnovni aksiom: KJER JE SVETOST, SE ZLO MORA UMAKNITI. Zato duhovno življenje pomeni v svojem bistvu skrb za svetost. NOVI DATUMI: DUHOVNE VAJE 2020, 5 dni v ti&scaron;ini &Scaron;OLA MOLITVE IN MEDITACIJE &nbsp; KORISTNI NAPOTKI ZA UDELEŽENCE PRETEKLE IZVEDBE POVEZANI ČLANKI: Sv. Ignacij, Duhovne vaje, knjižica, celotno besedilo. Avtobiografija sv. Ignacija: Romarjeva pripoved Biografija o sv. Ignaciju O Ignacijanskih duhovnih vajah v sloven&scaron;čini O duhovnih vajah v &scaron;pan&scaron;čini O duhovnih vajah v angle&scaron;čini O duhovnih vajah - video v angle&scaron;čini O duhovnih vajah v nem&scaron;čini Pomen življenja svetnikov in svetniki Družbe Jezusove Pogovor z dr. Jožetom Kra&scaron;ovcem: Vpliv Svetega pisma je neizmeren. Objavljeno v reviji Vzgoja, junija 2007. &nbsp; http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/640<![CDATA[DUHOVNE VAJE 2020]]>