Duhovne vaje&quot;Tebi, romar, je ukazano od nebes, da gleda&scaron;, kar drugim ni dano gledati, da pove&scaron;, kar drugim ni dano povedati. ... Če te vabi luč iz brezdanje globočnine, se mora&scaron; spustiti vanjo brez obotavljanja in brez&nbsp; bojazni, da prinese&scaron; ljudem to luč.&quot; Ivan Cankar, Podobe iz sanj PREDSTAVITEV Duhovne vaje so čas ti&scaron;ine, umiritve, upočasnitve koraka. Človek, ki se ustavi in umiri sreča sebe in Boga. Na duhovnih vajah se učimo moliti: osebna in skupna molitev, vodena meditacija, adoracija. Izbrani odlomki iz Svetega pisma pomagajo odkrivati človekovo resničnost, posameznikove najgloblje in pristne želje. Učimo se umetnosti razločevanja duhov. Udeleženci doživljajo tudi čas božje tolažbe in pomoči. Najdejo pogum, da svoje poslanstvo uresničujejo v vsakdanjem življenju. V ti&scaron;ini in molitvi je Bog &scaron;e posebno blizu in govori srcu. Ko človek odkrje duhovno razsežnost, spozna tudi, da ta ni enoznačn. Duhovni svet je zelo razvejan. Temeljno spoznanje že sv. Antona Pu&scaron;čavnika je, da se moramo naučiti razločevanja duhov. Tudi sv. Ignacij Lojoski nas v Duhovnih vajah uči umetnosti razločevanja duhov. Papež Franči&scaron;ek pogosto poudarja, da se mora kristjan učiti metode razločevanja duhov. Za vse načine duhovnega življenja pa velja osnovni aksiom, da kjer je svetost, se zlo mora umakniti. Zato, skrbimo za svetost. NOVI DATUMI: DUHOVNE VAJE 2020 PRETEKLE IZVEDBE POVEZANI ČLANKI: Sv. Ignacij, Duhovne vaje, knjižica, besedilo. Ignacijanske duhovne vaje Avtobiografija sv. Ignacija: Romarjeva pripoved Biografija o sv. Ignaciju O duhovnih vajah v &scaron;pan&scaron;čini O duhovnih vajah v angle&scaron;čini O duhovnih vajah - video v angle&scaron;čini O duhovnih vajah v nem&scaron;čini Pomen življenja svetnikov in svetniki Družbe Jezusove Pogovor z dr. Jožetom Kra&scaron;ovcem: Vpliv Svetega pisma je neizmeren. Objavljeno v reviji Vzgoja, junija 2007. &nbsp; http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/640<![CDATA[DUHOVNE VAJE 2020]]>