DUHOVNOSTČlovek je duhovno bitje. Razvijamo svoje telo, čustveno in socialno inteligenco, sposobnost razumevanja (kognitivni razvoj), etični in estetski čust ter čut za sveto. Bistvo religioznega človeka je srečanje s svetim. Du&scaron;a vsakega človeka i&scaron;če svetost, ki je bistvena lastnost Boga. Kjer je svetost, se du&scaron;a počuti doma; kjer je svetost, tam je Bog. Ti&scaron;ina je veliko razodetje. Ljudje vseh časov so iskali ti&scaron;ino, da so lahko vstopili v svojo notranjost. Ko ni bilo več zaznav od zunaj, so ujeli zaznave od znotraj. Kot pravi Cankar v uvodu v Podobe iz sanj: &quot;Vsak hram v velikem domovanju člove&scaron;kega srca ima skrite duri v drug hram... in ta v tretji ... in &scaron;e nadalje, nadalje, brez konca, iz kapelice v kapelico, iz ječe v ječo, iz skrivnosti v skrivnost; vsake stopnice, &scaron;e tako temne in strme, vodijo le do drugih stopnic, temnej&scaron;ih in strmej&scaron;ih, iz globočine v globočino, iz mraka v mrak. Mnogokdaj se zazdi človeku, da je že odprl duri v zadnji hram, da stoji že vrhu zadnjih stopnic in gleda v samo dno ... &quot; Duhovno življenje postane način življenja, ki se odraža vosebni molitvi, skupnih verskih obredih, etičnih stali&scaron;čih, socialnih vrednotah, kulturi itd. Svete ma&scaron;e Duhovne vaje &Scaron;ola molitve in meditacije Romanja Postni nagovori Predavanja Duhovno branje Sveto pismo Zakramenti Katehumeni Povezani v molitvi Papež Franči&scaron;ek Molitve Duhovna poezija Člankihttp://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/633<![CDATA[Koristni napotki ]]><![CDATA[Molitev v času pandemije]]><![CDATA[DUHOVNO BRANJE]]><![CDATA[ Predavanja]]><![CDATA[O molitvi]]><![CDATA[Duhovno branje: P. Pij]]><![CDATA[POVEZANI V MOLITVI]]><![CDATA[Molitev v Svetem pismu]]><![CDATA[Katehumeni]]><![CDATA[Duhovne vaje]]><![CDATA[Zakramenti]]><![CDATA[Sveto pismo]]><![CDATA[Svete maše]]><![CDATA[Mladi]]><![CDATA[Romanja]]><![CDATA[Šola molitve in meditacije]]><![CDATA[Samuel]]><![CDATA[Postni nagovori]]>