Inteligentna čustvaNa seminarju se naučimo osnov čustvene pismenosti in temelje čustvene inteligence. Učimo se kaj so čustva in kako z njimi živeti. Obravnavamo temeljna čustva: jeza, strah, žalost, krivda, sram, ponos in ljubezen. Poleg tega, kako čutimo posamezno čustvo, kako se izraža obravnavamo tudi &#39;krog čustva&#39; in predvsem kako smiselno uporabljati informacije, ki jih določeno čustvo sporoča. Sodobni človek vse preveč živi v idejah, v glavi, mnogo premalo pa upo&scaron;teva čustva. Pa vendar ves čas čutimo, doživljamo, zato so infomacije, ki jih čustva zaznamujejo za na&scaron;e življenje zelo pomembne. &nbsp; PREDSTAVITEV SEMINARJA &nbsp; PRIHODNJE IZVEDBE &nbsp; INFORMACIJE in PRIJAVE silvo.sinkovec@vrn.si &nbsp; PRETEKLE IZVEDBE &nbsp; ODMEVI UDELEŽENCEV &nbsp; PRETEKLA PREDAVANJA O ČUSTVIH &nbsp; POVEZANI ČLANKI &Scaron;inkovec, Silvo (2011), Spovedi. V: APT, 2. junija 2011. &Scaron;inkovec, Silvo (2009), Intimni prostor. V: E-uvid &scaron;t.: 91. &Scaron;inkovec, Silvo (2009), Moralni čut. V: E-uvid &scaron;t.: 82. &Scaron;inkovec, Silvo (2009), Čustva imajo svoja pravila. Za: Samarijan &nbsp; POVEZANA LITERATURA Frances Wilks, Inteligentna čustva http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/509<![CDATA[NOVO: INTELIGENTNA ČUSTVA]]>