SamospoštovanjeSamospo&scaron;tovanje je jedro osebnosti. To je občutek lastne vrednosti, ki se odraža v tem, da čutimo, da smo vredni ljubezni, pozornosti, naklonjenosti drugih ter čutimo, da smo kos nalogam, ki jih življenje prina&scaron;a. Nove naloge se ne ustra&scaron;imo, ker vemo, da se stvari, ki je ne znamo, lahko naučimo. Tak človek tekmuje sam s seboj in ne z drugimi. Človek, ki ima visoko samospo&scaron;tovanje, je telesno in du&scaron;evno bolj zdrav, učno in delovno uspe&scaron;en, ustvarja tople odnose in socialno prijetno okolje. Kdor se spo&scaron;tuje in ceni, je svetel človek. Seminar spodbujanja razvoja samozavesti in samospo&scaron;tovanja je nastal iz potreb. V &scaron;oli za star&scaron;e so temo dobro sprejeli prvi vzgojitelji, zato je kazalo, da bo tudi za druge vzgojitelje, učitelje dobrodo&scaron;la tema. Seminar je bil zelo dobro sprejet v &scaron;olskih zbornicah, na &scaron;olah za star&scaron;e, med mladimi in ljudmi, ki želijo nekaj storiti za svoj osebni razvoj. Na seminarju predstavimo nekaj teorije in naredimo nekaj vaj, ki spodbujajo osebnostno rast. &nbsp; PREDSTAVITEV SEMINARJA Spodbujanje razvoja samozavesti in samospo&scaron;tovanja &nbsp; PRIHODNJE IZVEDBE &nbsp; INFORMACIJE IN PRIJAVE Seminarji DKPS &nbsp; PRETEKLE IZVEDBE &nbsp; ODMEVI UDELEŽENCEV &nbsp; PRETEKLA PREDAVANJA O SAMOSPO&Scaron;TOVANJU &nbsp; POVEZANI ČLANKI Žarkovič, Vesna (2008): Star&scaron;i naj ničesar ne storijo namesto otroka. V: Ona, 6. maj. &Scaron;inkovec, Silvo (2006): &Scaron;ola za star&scaron;e spodbuja razvoj samospo&scaron;tovanja. V: Vzgoja (V žari&scaron;ču: Samopodoba in samospo&scaron;tovanje), VIII, 32: 17&ndash;19. Žerdin, Tereza in Kotar, Anton (2005): Drobni dosežki v razvoju so temelj samospo&scaron;tovanja. V: Sožitje, november. &Scaron;inkovec, Silvo (2003): Razvoj samospo&scaron;tovanja. V: Vzgoja (Star&scaron;i), V, 18: 39&ndash;41. &Scaron;inkovec, Silvo (2002): Med prvimi proti zasvojenosti: pogovor z dr. Martienom Kooymanom. V: Vzgoja (Na&scaron; pogovor), IV, 14: 29&ndash;31. &Scaron;inkovec, Silvo (2000): Od maske k ljubezni, Radio Slovenija. &Scaron;inkovec, Silvo (1999): Iz-obraževati. V: Vzgoja (Uvodnik), I, 3: 3. &nbsp;http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/451<![CDATA[NOVO: SAMOSPOŠTOVANJE]]>