Skupina SAMUEL Skupina Samuel je enoletni program za mlade, ki i&scaron;čejo svojo pot v življenje, kam jih Bog kliče. Nastal je po navdihu iz članka kardinala Carla Maria Martinija, ki je pisal o svoji izku&scaron;nji s skupino Samuel v Milanu. Pod okriljem Korusa se je program raz&scaron;iril po različnih krajih Slovenije. V Ljubljani se ga je v enajstih letih udeležilo približno 150 mladih. Povezava: SKUPINA SAMUEL Povezani članki: Carla Maria Martini (1999), Skupina Samuel v Milanu, zbornik SKS Silvo &Scaron;inkovec (1999), Prepoznavanje duhovnega poklica, zbornik SKS Silvo &Scaron;inkovec (2003), O poklicu in poklicanosti mladih, Na&scaron;a kateheza Silvo &Scaron;Inkovec (2007), Bog je ljubezen, Ona Silvo &Scaron;Inkovec (2006), Na pragu ti&scaron;ine, spremna beseda. Pridige za leto C Silvo &Scaron;inkovec (2008), Načrtujmo zdravo življenje, Vzgoja Silvo &Scaron;Inkovec (2000), Od maske k ljubezni, Radio Slovenija Silvo &Scaron;inkovec (2001), Spolna vzdržnost pred zakonom ni prepoved, ampak vrednota, Družina Silvo &Scaron;inkovec (2008), Posledica prezgodnje spolne izku&scaron;nje, Vzgoja &nbsp; Silvo &Scaron;Inkovec (2002), Beseda o knjigi, spremna beseda: Knjiga o življenju Silvo &Scaron;Inkovec (1991), Delavni&scaron;ka delavnica, Tretji dan Vesna Žarkovič 2008), Star&scaron;i naj ničesar ne storijo namesto otroka, intervju v Oni Silvo &Scaron;inkovec (2003), Razvoj samospo&scaron;tovanja: samospo&scaron;tovanje je temelj razvoja osebnosti. Vzgoja (Ljubl.), jun., leto 5, &scaron;t. 18, str. 39-41. &Scaron;inkovec, Silvo (2009), Čustva imajo svoja pravila. Seminar o čustvih: Inteligentna čustva Seminar o samospo&scaron;tovanju: Spodbujanje razvoja samozavesti in samospo&scaron;tovanja Pretekle izvedbe: 1999/00, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irma Bačar 2000/01, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irma Bačar 2001-2002, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Simona Zabukovec 2002-2003, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Simona Zabukovec 2003-2004, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Simona Zabukovec 2004-2005, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irena Mohorič 2005-2006, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irena Mohorič 2006-2007, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irena Mohorič 2007-2008, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irena Mohorič 2008/2009, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irena Mohorič 2009/2010, voditelja: p. Silvo &Scaron;inkovec, s. Irena Mohoričhttp://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/440<![CDATA[Skupina Samuel v Milanu]]>