PredstavitevP. dr. Silvo &Scaron;inkovec (1957) je diplomiral iz specialne pedagogike na Pedago&scaron;ki fakulteti v Ljubljani (1978), &scaron;tudiral filozofijo v Ljubljani in v Dublinu (1982-85), teologijo v Rimu (1985-1988), naredil magisterij iz psihologije v Rimu (1994) in doktoriral iz edukacijskih ved na Pedago&scaron;ki fakulteti v Kopru (2016). Bil je vzgojitelj v dija&scaron;kem domu, &scaron;olski svetovalni delavec na gimnaziji, terapevt, voditelj delavnic in seminarjev, predavatelj, mentor prostovoljnega dela, voditelj duhovnih vaj in duhovni spremljevalec, 1988 - 1991 je spremljal Skupnost kr&scaron;čanskega življenja in od ustanovitve 1989 spremlja razvoj Dru&scaron;tva katoli&scaron;kih pedagogov Slovenije, srbel je (1997-2014) za razvoj Duhovnega sredi&scaron;ča sv. Jožefa v Ljubljani (1997-2014). Od 1996 kot supervizor sodeluje pri dru&scaron;tvu Samarijan, klic v stiski, od 1999 ureja revijo Vzgoja in je od 2010 direktor In&scaron;tituta Franca Pedička, zadnja leta sodeluje s Hospicem pri spremljanju umirajočih. &nbsp; Curriculum vitae Ustvarjalni utrinki s poti Obrazi, ki so oblikovali tudi moj obraz Zanimive izku&scaron;nje Druge predstavitve: Predstavitev - dalj&scaron;a Intervjuji: Mag. Silvo &Scaron;inkovec je leta 2005 prejel priznanje Andrago&scaron;kega centra Slovenije za posebne dosežke pri učenju odraslih. http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/426<![CDATA[Ustvarjalni utrinki s poti]]>